Polityka prywatnościPodmiot odpowiedzialny:Audiofan Pro Sp. z o.o.    02-495 Warszawa , ul. Regulska 5


tel. 22. 66 77 888 tel. 22. 66 77 333 tel. + 48 606 89 22 89   fax. 22. 100 3457

e-mail : sklep@audiofan24.pl     biuro@audiofan.pl

NIP 522-29-96-847   REGON: 146137409

KRS: 0000421839  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pełnomocnik ds. ochrony danych: Piotr Wójcicki - Prezes Zarządu Spółki Audiofan Pro Sp. z o.o.


Stan: Maj 2018 r.

1. Przetwarzanie danych osobowych – informacje podstawowe

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony powierzonych nam danych.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega przepisom obowiązujących ustaw oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy sposób, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie internetowym oraz innych systemach, funkcjach i treściach przetwarzających dane (określanych dalej łącznie jako „serwis internetowy”).

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domeny, systemu, platformy czy urządzenia, na którym użytkownik korzysta z naszego serwisu internetowego (np. komputer stacjonarny, urządzenie mobilne).


Stosowane w niniejszym dokumencie terminy, np. „dane osobowe”, „przetwarzanie danych”, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Do danych osobowych przetwarzanych w naszym serwisie internetowym należą dane podstawowe (np. nazwiska i adresy klientów), dane dotyczące umów (np. zamawiane usługi, nazwiska zamawiających, informacje o płatnościach), dane o użytkowaniu serwisu (np. informacje o odwiedzonych stronach, o zainteresowaniu konkretnymi produktami) oraz dane wprowadzane przez użytkowników (np. do formularza kontaktowego).

Pod pojęciem „użytkowników” rozumiane są wszystkie kategorie osób, których dane są przetwarzane.

Należą do nich nasi kontrahenci, klienci, osoby zainteresowane naszymi produktami oraz inne osoby odwiedzające nasz serwis internetowy.

 Stosowane w niniejszym dokumencie określenia osób, takie jak „użytkownik”, odnoszą się do osób obu płci.

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 Oznacza to, że dane przetwarzamy tylko wtedy, gdy istnieją do tego przesłanki prawne, w szczególności, gdy

przetwarzanie danych jest niezbędne lub wymagane przepisami prawa do świadczenia naszych usług na podstawie umowy

(np. do przetwarzania zleceń) oraz do udostępniania serwisu internetowego, posiadamy zgodę użytkownika, przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes (związany np. z analizowaniem, optymalizacją, efektywnym działaniem

 lub bezpieczeństwem naszego serwisu internetowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

w szczególności chodzi o pomiar zasięgu serwisu, tworzenie profili dla celów reklamowych i marketingowych, gromadzenie danych dostępowych oraz korzystanie z usług podmiotów trzecich.

 Informujemy, że podstawą prawną zgód użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych dla celów świadczenia naszych usług oraz w ramach wykonywania obowiązków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

a podstawą prawną przetwarzania danych w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


2. Środki bezpieczeństwa


Stosujemy zgodne z aktualnymi standardami technicznymi środki organizacyjne, kontraktowe i techniczne, aby zagwarantować przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz aby zabezpieczyć przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

3. Witryna internetowa, realizacja zamówień i informacje o portfolio produktów


W celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy oraz w związku ze świadczeniem usług przetwarzamy dane podstawowe (np. nazwiska, adresy i dane kontaktowe użytkowników) oraz dane dotyczące umów (np. zamawiane usługi, nazwiska osób do kontaktu, informacje o płatnościach) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Opcjonalnie użytkownik może skorzystać z możliwości założenia konta w celu dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym oraz przeglądania swoich zamówień.

W procesie rejestracji użytkownikowi przekazywane są wymagane obowiązkowe informacje.

Konta użytkowników nie są publiczne, ani nie są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

W razie zamknięcia konta na życzenie klienta dane związane z kontem użytkownika zostaną usunięte.

Chodzi o dane, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa handlowego i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W razie wypowiedzenia umowy użytkownik musi we własnym zakresie zabezpieczyć swoje dane, zanim umowa przestanie obowiązywać.

Jesteśmy upoważnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zgromadzonych w okresie obowiązywania umowy.

 W chwili rejestracji użytkownika w naszym serwisie, po każdorazowym zalogowaniu się przez niego do serwisu oraz w trakcie korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej zapisujemy jego adres IP oraz czas dokonania przez niego poszczególnych czynności.

 Podstawę prawną zapisywania tych danych stanowi nasz uzasadniony interes oraz uzasadniony interes użytkownika, polegający na ochronie jego konta przed nadużyciami i nieuprawnionym korzystaniem.

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu dochodzenia przez nas naszych praw lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto przetwarzamy dane o użytkowaniu serwisu (np. informacje o odwiedzonych stronach w naszym serwisie, o zainteresowaniu konkretnymi produktami) oraz dane wprowadzane przez użytkowników (np. do formularzy kontaktowych lub profili użytkowników) w celach reklamowych, np. by wyświetlać w profilu użytkownika propozycje produktów na podstawie jego wcześniejszych zakupów.


4. Gromadzenie danych dostępowych i logów


Ze względu na nasz uzasadniony interes przewidziany art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zapisujemy informacje o każdym połączeniu użytkowników z serwerem, na którym znajduje się nasz serwis internetowy (tzw. logi serwera).

 Do danych dostępowych należą: nazwa przeglądanej strony, plik, data i godzina wywołania strony, ilość przesłanych danych, komunikat o udanym wywołaniu strony, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz system operacyjny użytkownika, referrer (poprzednio odwiedzona strona), adres IP i dostawca usług internetowych.

Logi są przez nas zapisywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia ewentualnych oszustw i nadużyć) maksymalnie na siedem dni, a następnie zostają usunięte.

 Wyjątek od powyższej reguły stanowią dane niezbędne dla celów dowodowych, które przechowujemy do ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy.5. 7.5. Pliki cookie i pomiar zasięgu

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych

Serwisu.Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

Pliki cookies umożliwiają w szczególności: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika tworzenie statystyk

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 Pliki cookie to informacje przesyłane przez nasz serwer lub serwer podmiotu trzeciego do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisywane tam w celu późniejszego odczytania.

Pod pojęciem plików cookie należy rozumieć niewielkie pliki lub inne formy zapisywania informacji.

Używamy tzw. sesyjnych plików cookie, które są zapisywane na czas aktualnej wizyty użytkownika w naszym serwisie (np. w celu zapisania stanu logowania lub zawartości koszyka, a zatem aby w ogóle umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszego serwisu internetowego).

Sesyjny plik cookie zawiera przypadkowo wygenerowany, jednoznaczny numer identyfikacyjny, tzw. session ID.

 Dodatkowo plik taki zawiera informację o swym pochodzeniu oraz terminie wygaśnięcia.

Tego rodzaju pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych informacji.

Sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast, gdy tylko użytkownik zakończy korzystanie z naszego serwisu, tzn. wyloguje się lub zamknie przeglądarkę internetową.

Niniejsza Polityka prywatności informuje użytkowników także o wykorzystywaniu dodatkowych plików cookie do pseudonimizowanego pomiaru zasięgu.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie na urządzeniu, użytkownik może dezaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Również zapisane wcześniej na urządzeniu pliki cookie można usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Odmowa zapisywania plików cookie może spowodować wyłączenie niektórych funkcji naszego serwisu.

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie stosowanych do pomiaru zasięgu, możesz to zrobić za pośrednictwem strony organizacji NAI (http://optout.networkadvertising.org/), a dodatkowo na amerykańskiej stronie

http://www.aboutads.info/choices)

lub europejskiej stronie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).5a . Google Analytics


Z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (analizowanie, optymalizacja i zapewnienie efektywnego działania naszego serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z Google Analytics, serwisu analizującego ruch na stronie internetowej, dostarczanego przez spółkę Google Inc. (spółkę Google).

Spółka Google stosuje pliki cookie.

Wygenerowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników są z reguły wysyłane na znajdujący się w USA serwer spółki Google, na którym są zapisywane.

Spółka Google posiada certyfikat programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), który gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spółka Google używa tych informacji do analizy korzystania z naszego serwisu internetowego przez użytkowników, do generowania raportów o działaniach użytkowników w naszym serwisie oraz do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszego serwisu i internetu.

W tym celu na podstawie uzyskanych danych mogą zostać utworzone pseudonimizowane profile użytkowników.

 Korzystamy z usługi Google Analytics wyłącznie z aktywowaną anonimizacją adresów IP.

Oznacza to, że spółka Google skraca adresy IP użytkowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych na serwer spółki Google w USA jest wysyłany pełny adres IP, który dopiero tam zostaje skrócony.

Spółka Google nie łączy przekazanego przez przeglądarkę internetową użytkownika adresu IP z innymi danymi.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia swej przeglądarki.

Użytkownik może ponadto uniemożliwić pobieranie generowanych przez pliki cookie danych o korzystaniu przez niego z serwisu internetowego i przetwarzanie tych danych przez spółkę Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez spółkę Google oraz opcjach ustawień przeglądarki internetowej oraz możliwościach zgłoszenia sprzeciwu znajduje się na następujących stronach spółki Google:


https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners          (wykorzystywanie przez spółkę Google danych generowanych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych i aplikacji naszych partnerów) http://www.google.com/policies/technologies/ads                    (wykorzystywanie danych do celów reklamowych)

http://www.google.de/settings/ads                                            (zarządzanie informacjami, które spółka Google wykorzystuje w celu wyświetlania użytkownikom reklam)

 https://policies.google.com/privacy                                           („Polityka prywatności i warunki użytkowania”).


6.  Prawa użytkowników


Użytkownicy mają prawo do otrzymania na żądanie informacji o zapisanych przez nas danych osobowych, które ich dotyczą.

 Nadto użytkownicy mają prawo do sprostowania błędnych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 W stosownych przypadkach mogą także dochodzić swoich praw do przenoszenia danych, a w razie podejrzenia o niezgodne z prawem przetwarzanie danych mogą złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego.

 Użytkownicy mogą także odwołać udzielone przez siebie zgody ze skutkiem na przyszłość.

Usuwanie danych :

Zapisane przez nas dane usuwamy, gdy ich przechowywanie przestanie być konieczne z uwagi na cel, a przepisy prawa nie zobowiązują nas do ich dalszego przechowywania.

W przypadku danych nieusuniętych przez nas z uwagi na inne dopuszczalne przepisami prawa cele przetwarzanie zostanie ograniczone.

Oznacza to, że dane takie zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach.

 Powyższe odnosi się również do danych, do których przechowywania zobowiązują nas przepisy prawa handlowego lub podatkowego.


Podstawa prawna:

 

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku

. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.

Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący plików cookies („ciasteczek”).

Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań.

 Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie plików cookies.

 

Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu plików cookies.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia nowych przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych

dla serwisów pomagających im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył stronę www.wszystkoociasteczkach.pl

, która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z plikami cookies.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

 jak wyłączyć cookies > http://www.webvisor.pl/jak-wylaczyc-cookies