Systemy interkomowe i inspicjenta :

 

 

Na początku lat  90-tych wiele teatrów kraju rozpoczęło wymianę swojej wysłużonej aparatury elektroakustycznej w tym systemów inspicjenta i łączności interkomowej.

Okazało się jednak że na rynku dostępne są jedynie importowane  uniwersalne systemy interkomowe które często okazywały się zbyt drogie i poprzez swoją uniwersalność nie spełniały wymagań konkretnego użytkownika..

Wówczas biuro projektowe  AUDIOFANu  stworzyło swój pierwszy system inspicjenta.

Został on zainstalowany w 1996 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu.  System łączył w sobie strukturę interkomową   tj. 26 stacji abonenckich  i bazę inspicjenta.

Ciekawostką systemu był fakt iż oparto go na cyfrowej matrycy przyłączeniowej co pozwalało dowolnie według życzeń klienta programować jego konfiguracje.

Dodatkowy atut to fakt cyfryzacji systemu tj. jakość dźwięku  pomiędzy rozmówcami była powyżej norm HIFI a instalacja prowadzona była jedynie dwużyłowym kablem elektrycznym.

 

Od 1995  roku AUDIOFAN wykonał   11 systemów na zlecenie partnerów z zagranicy. Zostały one wykonane przez firmę AudioFan na zlecenie dealerów firm Siemens oraz Consystem. Firmy te zainstalowały nasze systemy w Teatrze Szekspirowskim w Londynie oraz w Operze w Moskwie, w Teatrze Wielkim w Słowenii oraz w Teatrze Wielkim w Zagrzebiu.

 

W 1998 roku system inspicjenta i interkomowy w małej konfiguracji ale powiększony o zespolony z sygnalizacją aktorską we/wy oraz nagłośnieniem radiowęzłowym zbudowaliśmy i zainstalowaliśmy  w Teatrze Narodowym - Sala Kameralna w Warszawie,

.

 

W 2000 roku powstał największy system łączący w sobie 28 stacji abonenckich , 11 pulpitów sygnalizacji aktorskiej, system nagłośnienia na scenie i garderobach , dzwonki oraz stacja inspicjenta sterująca całym systemem w tym podglądu wizji z czterech kamer. System ten zainstalowaliśmy  w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

 

Obecnie AUDIOFAN nie ma w Europie  konkurencji dla swoich systemów ponieważ produkowane one są pod potrzeby i przyzwyczajenia  użytkownika.

Importowane systemy tzw. uniwersalne nie  spełnią tego wymogu ich cena w przypadku modyfikacji  dla klienta jest kilkakrotnie razy wyższa.

 

System interkomowy firmy AudioFan charakteryzuje się absolutną niezawodnością. Gwarancja obejmuje 36 miesięcy, oraz pełen serwis pogwarancyjny. Urządzenia jak wspomniałem budowane są według zleceń i zapotrzebowania konkretnego użytkownika, w\ tym mogą być również zmienione w trakcie użytkowania, kiedy system należałoby rozbudować, lub nadać inne priorytety.

 

Opis działania i funkcje systemu

 

Cyfrowy system interkomowy firmy AudioFan budowany jest w Polsce w oparciu o cyfrową matrycę japońskiej firmy Panasonic - Intercom. Stacje obsługi w/w systemu interkomowego budowane są według zaleceń użytkownika. Każdy przycisk oraz funkcje sterowania urządzeniami zewnętrznymi mogą być umieszczone na pulpicie inspicjenta zgodnie z zaleceniami użytkownika, co stwarza przewagę nad wszystkimi systemami dostępnymi na profesjonalnym rynku systemów interkomowych. To użytkownik decyduje o swoich potrzebach.

 

Cyfrowy system interkomowy jest w pełni cyfrowym urządzeniem zapewniającym łączność pomiędzy poszczególnymi abonentami. Wykorzystanie techniki mikroprocesorowej pozwoliło na programowe ustalenie zarówno priorytetów jak i ograniczeń w łączności. Zawartość w pamięci systemu zostaje zachowana nawet po zaniku zasilania.

 

System zapewnia zatem:

 

- łączność każdego abonenta z każdym

- możliwość nadania komunikatu do wybranej grupy abonentów - również do wszystkich jednocześnie

- możliwość rozmowy na zasadzie konferencji 1+2

- indywidualną regulację głośności dla każdego abonenta

- świetną sygnalizację stanów pracy

- programowe ustalenie, a więc i zmiany ( priorytetów, ograniczeń łączności z grupą abonentów )

-obsługę urządzeń zewnętrznych tj. systemu radiowęzłowego lub kilku systemów radiowęzłowych, łączność z innymi systemami interkomowymi drogą bezprzewodową pomiędzy abonentami w dystansie nawet do 30 km

-pełną możliwość przesyłania informacji do systemów komputerowych,

-możliwość podłączenia 64 abonentów, możliwość przesyłania kanałami interkomowymi sygnałów audio w paśmie 20 Hz - 20 kHz z dynamiką 100 dB „ drogą cyfrową „

 

System charakteryzuje się bardzo ekonomicznym okablowaniem   (rozsył odbywa się w dwużyłowym kablem zawierającym sygnały informacyjne oraz zasilanie ).

- świetlną sygnalizację aktorską

- umożliwia przerwanie przez stację inspicjenta rozmów prowadzonych przez innych abonentów

- możliwość podłączenia systemu interkomowego do sygnałów miejskich linii telefonicznych, czyli jednym z abonentów mogą być użytkownicy na zewnątrz teatru

- możliwość podłączenia jako abonentów systemów komputerowych z modemami , co umożliwia rozsył danych komputerowych w teatrze w tym łączność pomiędzy stacjami komputerowymi oraz sterownie drogą komputerową urządzeń zewnętrznych systemu inspicjenta.

 

W skład systemu wchodzą:

 

- jednostka centralna

- stacje abonenckie ( do 64 )

- jednostka kontroli i zleceń

- stacja inspicjenta

- ścienne puszki sygnalizacyjne

- urządzenia zasilania awaryjnego

- urządzenia podsłuchu sceny

- system urządzeń do wysyłania komunikatów alarmowych sterowanych z  pulpitu inspicjenta 

 

System interkomowy firmy AudioFan charakteryzuje się absolutną niezawodnością. Gwarancja obejmuje 36 miesięcy, oraz pełen serwis pogwarancyjny. Urządzenia jak wspomniałem budowane są według zleceń i zapotrzebowania konkretnego użytkownika, w tym mogą być również zmienione w trakcie użytkowania, kiedy system należałoby rozbudować, lub nadać inne priorytety.

 

 

 

Kilka zdjęć naszych systemów *)

 

 

   stacja inspicjenta                                                        stacja abonencka

 

 

                 

 

kompleksowa jednostka centralna systemu w wersji max : widok przód  i tył

 

                                  

                                    pulpit sygnalizacji aktorskiej

 

*) Prosimy nie sugerować się  wyglądem widocznej na zdjęciu stacji inspicjenta, oraz sposobem rozmieszczenia przycisków, ponieważ przedstawione urządzenia zbudowane zostały na potrzeby konkretnych użytkowników. Wygląd i rozmieszczenie przycisków, ich wielkość i oznaczenie klawiatury, będą dostosowane do Państwa wymagań.  Niniejsze zdjęcia mają pokazać klasę, oraz szatę wyglądu zewnętrznego urządzeń inspicjenta.

 

 

W przypadku zainteresowania szczegółami naszej oferty, bardzo proszę o kontakt telefoniczny z naszą firmą , chętnie udzielimy wyczerpujących informacji. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony  www.audiofan.pl

, gdzie będą Państwo mogli się znaleźć więcej informacji o naszej ofercie handlowej.

 

Z poważaniem

 

Piotr Wójcicki 

Audiofan

02-495 Warszawa

ul. Regulska 5

tel. (22) 66 77 888

fax (22) 66 77 333

biuro@audiofan.pl